Instynkt człowieka – popęd życiowy i poznawczy

Popęd życiowy Popęd życiowy jest filogenetycznie najstarszy i jest powszechną, można by powiedzieć, wszechgatunkową cechą wszystkich istot żyjących. Popęd do zachowania życia, właśnie dlatego że jest filogenetycznie najstarszy, bardziej jest zrozumiały z punktu widzenia biologicznego aniżeli psychologicznego, ponieważ jest popędem do zaspokojenia »fizjologicznych potrzeb» organizmu. Wprawdzie w wyrażeniu »potrzeba» tkwi już coś z doznawań podmiotowych, […]